0item(s)

Nu ai niciun produs în coșul de cumpărături

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Zaharia Zaharia

Fii primul care evaluează acest produs.

37,00 lei
Preț în valută
USD: 8.09
EUR: 7.64

Disponibilitate: În stoc

Colecție Istoria binecuvântării
An apariție 2019
Nr. pagini 352
ISBN 978-973-53-2321-9
Editură Risoprint
Format 17 x 24 cm
Copertă cartonată

Detalii

Comentariu explicativ asupra cărții Zaharia din Vechiul Testament

"Zaharia, alături de Hagai și Maleahi - toți trei profeți post-exilici -, încheie filonul revelației profetice vechi-testamentare. În comentariul său pe Zaharia, Leupold (Exposition of Zecharia, p.3) afirmă că finalul vorbirii profetice nu pare a fi un râu care seacă sub arșița soarelui, ci mai degrabă o glorioasă și bogată revărsare a revelației divine. Bentley ne spune că, în Noul Testament, "din Zaharia sunt citate treizeci si trei de porțiuni de text în cincizeci de locuri diferite. Multe dintre acestea au legătură directă cu Domnul Isus Hristos" (Michael bentley, Building for teh Glory of God, p. 92), iar Baldwin afirmă că "natura aproape enigmatică a unor texte din Zaharia invită la meditație. Mai ales pasajele care tratează tema păstorului, care au influențat gândirea lui Isus mai mult decât orice alt pasaj din Vechiul Testament" (Baldwin, Zecharia, p. 198). Prin aceste profeții mesianice, Duhul lui Dumnezeu pregătea inima poporului Său să traverseze pustiul perioadei Inter-testamentare și să păstreze vie așteptarea mesianică. Zaharia alunecă însă mai departe în istorie, spre vremurile în care cei din Iuda și locuitorii Ierusalimului Îl vor plânge pe Cel pe care L-au străpuns și vor pregăti astfel A Doua Venire a lui Hristos, când va domni din Ieruslaim peste întreg pământul."

Cuprins

Programa de studiu biblic   9
În așteptarea adevăratei Case a Domnului
Prefață   11
Introducere   13
De ce Zaharia?
Hagai și Zaharia în lumina cărții Ezra   14
Rolul profetului   16
Concluzii   17
PREGĂTIREA CĂRȚII
Privire de ansamblu   21
Zaharia 1:1 – 14:21
Familiarizarea cu structura, scopul și mesajul cărții   22
Cartea în contextul ei istoric   24
Cartea Zaharia și contextul ei literar   27
Zaharia în contextul Scripturii   46
Concluzie și perspectivă   48
ANALIZA CĂRȚII
Profeția lui Zaharia   53
Introducere
ZAHARIA 1:1-6
Nu repetați greșeala părinților!   59
Zaharia 1:1-6
Autorul cărții   59
Începutul lucrării lui Zaharia   59
Concluzii: Ascultare voiesc, zice Domnul   61
ZAHARIA 1:7-6:15
Cele opt viziuni   67
Zaharia 1:7-6:15
Ierusalimul, Templul și funcția lui   69
Zaharia 1:7 – 2:13
1:7-17 — Ierusalimul și Casa Domnului vor fi zidite din nou 70
1:18-21 — Domnul taie coarnele neamurilor   74
2:1-5 — Ierusalimul: o cetate deschisă   78
2:6-9 — Sioane, scapă din Babilon!   79
2:10-13 — Eu voi locui în mijlocul tău   82
Concluzii: Domnul veghează ca planurile Lui să se împlinească   84
Mijlocirea unui mare preot curat   87
Zaharia 3:1-10
3:1-7 — Un mare preot curat   87
3:8-10 — Funcția profetică a marelui preot   93
Concluzii: În așteptarea unui Mare Preot desăvârșit   102
Nu prin putere, ci prin Duhul Meu   105
Zaharia 4:1-14
4:1-3 — Sfeșnicul și cei doi măslini   105
4:4-6 — Nu prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul   107
4:7-10 — Zorobabel și piatra din vârful Templului   110
4:11-14 — Cei doi măslini, cei doi unși   111
Concluzii: Sfeșnicul și poporul lui Dumnezeu   114
În așteptarea Zilei Ispășirii    119
Zaharia 5:1-11
5:1-4 — Blestemul care planează asupra țării   120
5:5-11 — Efa plină de nelegiuirile țării   122
Concluzii: Marea Zi a ispășirii   126
Odrasla: Împărat și Mare Preot   129
Zaharia 6:1-15
6:1-8 —Cele patru vânturi ale cerului   129
6:9-15 — Odrasla – Marele Preot- Împărat – și Casa Domnului   132
Concluzii: Un Mare Preot-Împărat   135
Interesul teologic în cele opt vedenii   139
Zaharia 1:7 – 6:15 - Concluzii
ZAHARIA 7:1-8:23
Postul se va preface în veselie   145
Zaharia 7:1-8:23
Răspuns la o întrebare despre post   147
Zaharia 7:1-8:23
7:1-3 — Ocazia rostirii oracolelor   147
7:4-14 — Scriptura și rostul postului   151
8:1-8 — Mă întorc iarăși în Sion   155
8:9-17 — Binecuvântare în loc de blestem   160
8:18-19 —Răspunsul cu privire la post   164
8:20-23 — Oameni din toate neamurile   165
Concluzii: Rostul postului și a rugăciunii   167
ZAHARIA 9:1-14:21
Profeții despre vremurile mesianice    173
Zaharia 9-14
Legătura cu primele capitole ale cărții    173
Conținutul capitolelor 9-14 178
Împăratul și izbăvirea adusă de El    181
Zaharia 9:1-17
9:1-7 — Vremurile lui Alexandru Macedon   182
9:8-10 — Împăratul ce vine   186
9.11-17 — Prin vremurile macabeilor spre escaton   193
Iuda și Piatra din capul unghiului    199
Zaharia 10:1-12
10:1-2 — Idolatri și nenorociți pentru că n-au păstor   199
10:3-4 — Domnul își cercetează turma   201
10:5-8 — Biruința asupra seleucizilor   207
10:9-12 — Alunecări escatologice   209
Turma dată la junghiere   213
Zaharia 11:1-17
11:1-3 — Focul amenință dinspre Liban   214
11:4-6 — Paște oile de tăiat!   215
11:7-8 — Se scârbise sufletul lor de Mine   220
11:9-14 — Ruperea celor două toiege   223
11:15-17 — Pe mâna unui păstor nebun   229
Secțiunea mesianică - Concluzii   231
Profeții regal-sacerdotal-mesianice în Zaharia
Mesia în Vechiul Testament   231
Mesia în scrierea lui Zaharia   233
Funcția sacerdotal-regală a lui Mesia   234
Cel pe care L-au străpuns   239
Zaharia 12:1 – 13:9
Nu Mă veți mai vedea   239
Mă veți vedea atunci când veți zice...   241
12:1-9 — Ierusalimul: un potir de amețire   242
12:10-13:1 — Îl vor plânge pe Cel pe care L-au străpuns   245
13:2- 6 — O adevărată curățare a țării   252
13:7 — „Lovește pe păstor, și se vor risipi oile!”   254
13:8-9 — Rămășița va fi curățată   258
Hristos: Împărat peste tot pământul   261
Zaharia 14:1-21
14:1-2a — Ierusalimul cucerit și prădat   262
14:2b-11 — A Doua Venire a lui Hristos   265
14:12-15 — Soarta atacatorilor   268
14:16-19 — Neamurile se vor închina înaintea Domnului   269
14:20-21 — „Sfinți Domnului”   280
Concluzii: Templul în Mileniu?   284
REZUMAREA CĂRȚII
Căderea Ierusalimului   295
Semnificația spirituală
Paharul nelegiuirilor lui Iuda   295
Soarta lui Iuda   297
Cauzele tragediei   299
Problema reprimirii celei lăsate de bărbat   307
Concluzii: Ruperea și refacerea relației dintre Iuda și Domnul   314
Domnul și comunitatea post-exilică   319
în lumina textelor din Zaharia
Concluzii: Zaharia 1-8 326
Promisiunile din capitolele 9-14    327
Concluzii: Relația cu Dumnezeu în perioada post-exilică   331
Concluzii aplicative pe Zaharia   335
Credincioșia lui Dumnezeu: nădejdea noastră   335
Atotștiința lui Dumnezeu   337
Centralitatea lucrării lui Hristos   339
Partea omului în planurile lui Dumnezeu   341
În loc de postfață    343
Condiția locuirii lui Dumnezeu în mijlocul poporului
Un Răscumpărător pentru Sion   346
Bibliografie    349

Scrie propria ta recenzie

Cum evaluezi acest produs? *

Valoarea generală a produsului