0item(s)

Nu ai niciun produs în coșul de cumpărături

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Evanghelia după Matei Evanghelia după Matei

Evanghelia după Matei

COLECȚIA: Istoria binecuvântării

AUTOR: Beniamin Fărăgău

Fii primul care evaluează acest produs.

47,00 lei
Preț în valută
USD: 10.23
EUR: 9.70

Disponibilitate: Nu este în stoc

Colecție Istoria binecuvântării
An apariție 2013
Nr. pagini 680
ISBN 978-973-53-1042-4
Editură Risoprint
Format 17 x 24 cm
Copertă cartonată

Detalii

Domnul Isus a venit ca să aşeze Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Încă din timpul vieţii Lui, El a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii” (9:37), iar la înălţarea Sa la cer, Cel Înviat a încredinţat Bisericii mandatul continuării lucrării începute de El:  „Ducându‑vă, faceţi ucenici din toate neamurile, botezându‑i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi învăţându‑i să păzească tot ce v‑am poruncit” (Mat. 28:19‑20, trad. aut.). Acest mandat rămâne punctul de integrare al tuturor strategiilor specifice de lucrare, indiferent cât de diverse ar fi ele. Secerişul are loc doar atunci când fiecare dintre noi punem în mâna Domnului tot ceea ce avem: unul cinci pâini şi doi peşti, altul două braţe care să apuce coşul cu fărâmiturile rămase, altul un pahar cu apă. Taina care întrece priceperea noastră este că toţi vom primi aceeaşi răsplată.

Cuprins

Prefaţă    11
Introducere    15
Pregătirea cărţii    27
Contextul teologic şi mesajul evangheliei    28
Contextul istoric şi scopul evangheliei    34
Contextul literar şi structura evangheliei    44
Concluzii: Divinitatea lui Isus Hristos şi închinarea noastră    58

Matei 1:1-4:25    63
1:1 „Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam”    64
1:2‑17 Cartea neamului lui Isus Hristos    70
1:18‑25 Împlinirea ad litteram a promisiunii davidice: naşterea Fiului lui Dumnezeu    76
2:1‑12 Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor?    79
2:13‑18 Un ţipăt s‑a auzit în Rama    82
2:19‑23 Am chemat pe Fiul Meu din Egipt    89
3:1‑12 Glasul din pustie    94
3:13‑17 „Pocăinţa lui Isus” în locul nostru, al tuturor    107
4:1‑11 Biruinţa Celui de‑al doilea Adam    110
4:12‑17 Isus a venit să locuiască la Capernaum, 
ca să se împlinească Scriptura    123
4:18‑22 Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni!    126
4:23‑25 Isus propovăduia Evanghelia Împărăţiei şi tămăduia orice boală    128

Matei 5:1-7:29    131
Introducere    131
Structura Predicii de pe munte  sau principiul care stă la baza 
adevăratei Împărăţii    134
Conţinutul Predicii de pe munte sau felul în care se leagă părţile ei 
într-un întreg    137
5:1-16 Evanghelia Împărăţiei şi caracterul creştin    145
Ferice de cei săraci în duh,  căci a lor este Împărăţia Cerurilor ! (5:3)    151
Ferice de cei ce plâng,  căci ei vor fi mângâiaţi! (5:4)    156
Ferice de cei blânzi,  căci ei vor moşteni pământul! (5:5)    161
Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire,  căci ei vor fi săturaţi! (5:6)    171
Ferice de cei milostivi,  căci ei vor avea parte de milă! (5:7)    180
Ferice de cei cu inima curată,  căci ei vor vedea pe Dumnezeu! (5:8)    184
Ferice de cei împăciuitori,  căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! (5:9)    192
Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, 
căci a lor este Împărăţia Cerurilor! (5:10-12)    202
Concluzii la „Fericiri” 5:13-16 Voi sunteţi sarea pământului şi lumina lumii    206
5:17-7:6 Evanghelia Împărăţiei şi conduita creştină    214
7:7-29 Concluzia „Predicii de pe munte”    254

Matei 8:1-9:34    263
8:1-4 Vindecarea unui lepros: mărturie pentru preot şi popor    265
8:5-13 Vindecarea robului slăbănog al unui sutaş: 
mărturie împotriva lui Israel    267
8:14-17 Vindecarea soacrei lui Petru de friguri şi a altor bolnavi: 
o provocare aruncată lui Israel    267
8:18-22 Cum să urmăm pe Isus    269
8:23-27 Potolirea furtunii    270
8:28-34 Vindecarea a doi îndrăciţi    271
9:1-8 Vindecarea unui slăbănog, după ce Isus i-a iertat păcatele    272
9:9-13 Chemarea lui Matei    273
9:14-17 Întrebarea ucenicilor lui Ioan despre post    274
9:18-26 Învierea fiicei lui Iair şi vindecarea femeii cu scurgerea de sânge    276
9:27-31 Vindecarea a doi orbi    277
9:32-34 Vindecarea unui mut îndrăcit    279
Concluzii: Funcţia minunilor săvârşite de Domnul Isus    280

Matei 9:35-10:42    291
9:35-38 Mare este secerişul, puţini sunt lucrătorii    291
10:1-15 Trimiterea ucenicilor    294
10:16-23 Preţul conlucrării cu Hristos    301
10:24-39 Ajunge ucenicului să fie ca Învăţătorul lui    305
10:40-42 Perspectiva corectă asupra lucrării în Împărăţie    310

Matei 11:1-12:50    313
„Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire”    313
11:1‑6 „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?”    314
11:7‑19 Îndoiala lui Israel    315
11:20‑24 Necredinţa lui Israel    320
11:25‑30 Ascunse celor înţelepţi, dar descoperite pruncilor    322
12:1‑8 „Fiul omului este Domn şi al Sabatului”    324
12:9‑14 „Este îngăduit a face bine în zilele de Sabat”    327
12:15‑21 Isus, Robul Domnului    327
12:22‑37 Hula împotriva Duhului Sfânt    329
12:38‑45 „Semnul prorocului Iona”    336
12:46‑50 „Oricine face voia Tatălui Meu… Îmi este frate, soră şi mamă”    339
Concluzii: Hula împotriva Duhului Sfânt    341

Matei 13:1-58    345
„De unde are El înţelepciunea şi minunile acestea?”    345
13:1‑23 Pilda semănătorului    350
13:24‑30 Pilda neghinei    354
13:31‑35 Pilda grăuntelui de muştar şi pilda aluatului    355
13:36‑43 Ce înseamnă pilda cu neghina?    356
13:44‑46 Pilda comorii ascunse în ţarină şi Pilda mărgăritarului    360
13:47‑52 Pilda năvodului    361
13:53‑58 „De unde are El înţelepciunea şi minunile acestea?”    363
Concluzii: Tainele Împărăţiei    364

Matei 14:1-17:27    367
Isus: Fiul lui David, Fiul lui Avraam    367
14:1‑12 Vestea morţii lui Ioan Botezătorul    368
14:13‑21 Înmulţirea pâinilor    370
14:22‑36 Umblarea pe mare    372
15:1‑9 Degeaba Mă cinstesc ei ţinând porunci omeneşti    374
15:10‑20 Ce iese din gură, aceea spurcă pe om    377
15:21‑28 Femeia canaanită    380
15:29‑39 A doua înmulţire a pâinilor    383
16:1-12 Aluatul fariseilor    387
16:13‑20 Mărturisirea lui Petru    390
16:21‑28 „De atunci încolo…”    394
17:1‑13 Schimbarea la Faţă    399
17:14‑23 „Acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune şi cu post”    402
17:24‑27 Aşadar, fiii sunt scutiţi de taxe    404
Concluzii: Isus – Fiul lui David, Fiul lui Avraam    406

Matei 18:1-20:34    409

18:1‑35 Păstrarea sfinţilor în har    409
19:1‑12 Divorţ şi celibat în lumina credincioşiei lui Dumnezeu în relaţie    436
19:13‑20:34 „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!”    462
Concluzie: Păstrarea sfinţilor în har    488

Matei 21:1-22:14    493
Judecarea şi condamnarea lui Israel    493
21:1‑9 Intrarea Împăratului în Ierusalim    495
21:10‑17 Marele Preot face rânduială în Casa Tatălui Său din Ceruri    497
21:18‑22 Blestemarea smochinului    498
21:23‑27 „Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea?”    501
21:28‑32 Pilda celor doi fii sau perioada lucrării lui Ioan Botezătorul    502
21:33‑46 Pilda vierilor sau perioada lucrării Domnului Isus    504
22:1‑14 Pilda nunţii fiului de împărat sau perioada lucrării Bisericii    506

Matei 22:15-23:39    513
Contraofensiva iudeilor prin capcanele întinse lui Isus    513
22:15‑22 Birul sau capcana culturală    515
22:23‑33 Despre înviere sau capcana teologică    517
22:34‑40 „Care este cea mai mare poruncă din Lege?” sau capcana exegetică    522
22:41‑46 Al cui Fiu este Hristosul?    532
23:1‑36 Ceasul adevărului    535
23:37‑38 „Iată că vi se lasă casa pustie”    549
23:39 Până când veţi zice: „Binecuvântat este Cel ce vine în 
Numele Domnului!”    552

Matei 24:1-25:46    553
Judecarea şi răsplătirea fiecăruia după faptele lui    553
24:1‑35 Căderea Ierusalimului şi dărâmarea Templului    554
24:36‑25:46 Venirea Fiului Omului şi sfârşitul veacului acestuia    589
Concluzii: Intrare pe poartă, umblare pe cale până la ţintă    613

Matei 26:1-28:15    617
Judecarea şi pedepsirea Lui în locul nostru    617
26:1‑46 Isus şi ucenicii în ceasul cel din urmă    621
26:47‑75 Isus înaintea Sinedriului    632
27:1‑25 Isus înaintea lui Pilat    637
27:26‑66 Moartea lui Isus în planul Tatălui    642
28:1‑15 Învierea şi arătările lui Isus    648

Matei 28:16-20    655
Mandatul Împărăţiei sau baza lucrării creştine    655
Cum se fac ucenicii?    658
Faceţi ucenici ducându‑vă…    658
Faceţi ucenici din toate neamurile…    659
Faceţi ucenici botezându‑i în Numele…    659
Faceţi ucenici învăţându‑i să păzească ce v‑am poruncit…    661
Faceţi ucenici în baza autorităţii Mele şi în prezenţa Mea    663

Concluzii la Evanghelia după Matei    665
1:1‑17 Isus: Fiul lui David, Fiul lui Avraam    665
1:18‑4:25 Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul    665
5:1‑7:29 Evanghelia Împărăţiei    665
8:1‑10:42 Puterea, misiunea şi strategia Împărăţiei    668
11:1‑17:27 Intrarea pe poarta Împărăţiei    669
18:1‑23:39 Umblarea pe calea care duce la viaţă    669
24:1‑25:46 Judecarea şi răsplătirea fiecăruia după faptele lui    671
26:1‑28:15 Judecarea şi pedepsirea Lui în locul nostru    671
28:16‑20 Mandatul Împărăţiei sau baza lucrării creştine    672
Bibliografie    675

Scrie propria ta recenzie

Cum evaluezi acest produs? *

Valoarea generală a produsului