0item(s)

Nu ai niciun produs în coșul de cumpărături

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Evanghelia după Luca Evanghelia după Luca

Evanghelia după Luca

COLECȚIA: Istoria binecuvântării

AUTOR: Beniamin Fărăgău

Fii primul care evaluează acest produs.

42,00 lei
Preț în valută
USD: 9.14
EUR: 8.67

Disponibilitate: Nu este în stoc

Colecție Istoria binecuvântării
An apariție 2013
Nr. pagini 551
ISBN 978-973-53-1041-7
Editură Risoprint
Format 17 x 24 cm
Copertă cartonată

Detalii

Evangheliile vorbesc despre faptul că planeta noastră a fost vizitată de Dumnezeu, dar nu într-un mod mistic, ci prin Întrupatul Său Fiu. Pruncul zămislit în pântecele sfintei feciaore era Însuși „Fiul Celui Preaînalt”. Pentru a focaliza atenția noastră pe identitatea și pe lucrarea Celui venit din slavă, Luca își structurează Evanghelia în jurul Venirii şi Plecării lui Hristos sau a Întrupării şi Înălţării lui la cer. Evanghelistul mai subliniază faptul că plecarea Domnului Isus, este marcată de momentul în care El Şi-a îndreptat faţa hotărât ca să meargă la Ierusalim (Luca 9:51), ca şi cum acolo s-ar fi aflat „rampa de lansare” pentru întoarcerea la Tatăl. Dar putea oare Hristos să se întoarcă la Tatăl fără să fi împlinit mandatul care i-a fost încredințat și anume acela de a așeza pe pământ o Împărție veșnică? Așa se face că, înainte de întoarcerea la Tatăl, acolo, la Ierusalim, El a desăvârşit lucrarea mântuirii noastre, purtând păcatele noastre pe lemn şi pecetluind neprihănirea şi mântuirea noastră prin învierea Sa din morţi. Iar pentru a ne bucura de desăvârșita lucrare a întrupatului Fiu al lui Dumnezeu, Luca a așezat în șir, unele după altele, adevărurile legate de identitatea și lucrarea Aceluia care a venit să ne ofere mântuirea și să facă din noi cetățeni ai Împărăției Lui veșnice.

Cuprins

Prefaţă    15
Introducere    17
Evanghelia după Luca în contextul anului VII de studiu    18
Privire de ansamblu    25
Evangheliile: temelia Noului Testament    26
Structura Evangheliei după Luca sau contextul literar    27
Mesajul Evangheliei după Luca sau contextul teologic    33
Scopul Evangheliei după Luca sau contextul istoric    40

Luca 1:5 – 2:52    45
Elemente structurale în Luca 1:5-2:52    47
1:5-25 — Bătrânul Zaharia în Templu    49
1:26-38 — Vestirea naşterii lui Isus Hristos    55
1:39-56 — Cântarea Mariei    61
1:57-66 — Naşterea lui Ioan Botezătorul    64
1:67-79 — Cântarea lui Zaharia    65
2:1-7 — Naşterea lui Isus    71
2:8-20 — Bucuria Celui Preaînalt la naşterea Fiului Său    77
2:21-24 — Isus adus la Templu    81
2:25-35 — Cântarea lui Simeon    81
2:36-40 — Cântarea Anei    84
2:41-52 — Tânărul Isus în Templu    86
Comentariul din 2:52    88
Concluzii: Doi prunci, două legăminte    88

Luca 3:1 – 4:44    91

3:1-6 — Glasul celui ce strigă în pustie: „Pregătiți calea Domnului!”    91
3:7-9 — Cine va învăţat să fugiţi de mânia viitoare?    100
3:10-14 — Faceți fapte vrednice de pocăința voastră    102
3:15-20 — Cel ce vine după mine vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc    103
3:21-38 — „Tu eşti Fiul Meu, preaiubit”    108
4:1-15 — Ispitirea și biruinţa din pustie    117
4:16-21 — A sosit anul de îndurare al Domnului    120
4:22-30 — A venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit    125
4:31-44 — Isus în Capernaum    127
Concluzii: Trimis să vestesc anul de îndurare al Domnului    131

Luca 5:1 – 6:49    133
5:1-11 — Pescuirea minunată    134
5:12-16 — Vindecarea unui lepros    137
5:17-26 — Vindecarea slăbănogului lăsat prin acoperişul casei    140
5:27-32 — Chemarea lui Levi şi ospăţul dat de el    141
5:33-39 — Întrebarea Fariseilor şi cărturarilor despre post    142
6:1-5 — Isus este Domn şi al Sabatului    144
6:6-11 — Vindecarea omului cu mâna uscată    145
6:12-16 — Alegerea celor doisprezece    147
6:17-19 — Felurite vindecări    148
6:20-49 — Cuvântările de pe Munte    150
Concluzii: Cel ce iertă păcatele    158

Luca 7:1 – 8:56    161
7:1-10 — Vindecarea robului sutaşului    162
7:11-16 — Învierea fiului văduvei din Nain    164
7:17-23 — Îndoiala lui Ioan    166
7:24-35 — Mărturia Domnului Isus despre Ioan    168
7:36-50 — Femeia păcătoasă din casa lui Simon, Fariseul    173
8:1-18 — Pilda semănătorului    174
8:19-21 — Mama şi fraţii lui Isus    178
8:22-25 — Potolirea furtunii    179
8:26-39 — Vindecarea îndrăcitului din Gadara    182
8:40-56 — Vindecarea femeii cu scurgere de sânge şi învierea fiicei lui Iair    186
Concluzie: „Tu eşti Acela care trebuia să vină sau să aşteptăm pe Altul?”    189

Luca 9:1-50    191

9:1-6 — Împuternicirea şi trimiterea celor doisprezece    192
9:7-9 — Dorinţa lui Irod de a-L vedea pe Isus    196
9:10-17 — Înmulţirea pâinilor    197
9:18-27 — Cine zic oamenii că sunt Eu?    199
9:28-36 — Acesta este Fiul Meu Preaiubit    202
9:37-42 — Am rugat pe ucenicii Tăi, dar n-au putut    207
9:46-50 — Cine dintre ei ar fi mai mare    208
Concluzii: Neprihănirea câştigată de Hristos    209

Luca 9:51 – 10:37    217
9:51-56 — Fiul omului a venit să mântuiască sufletele oamenilor    219
9:57-62 — Cum să-L urmăm pe Isus ca să fim mântuiţi?    223
10:1-16 — Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi    227
10:17-24 — Bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri    231
10:25-37 — Ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?    234
Concluzii: Cum se mântuiesc sufletele oamenilor?    239

Luca 10:38 – 13:21    245
10:38-42 — Un singur lucru trebuie…    247
11:5-13 — Tatăl vostru din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce i-L cer!    253
11:14-23 — Cine nu adună cu Mine risipeşte!    257
11:24-26 — O casă curăţită mai poate ajunge locuinţa duhurilor rele?    261
11:27-28 — Ferice de cine ascultă şi păzeşte Cuvântul!    262
11:29-32 — Indolenţa în cunoaşterea Domnului Isus    271
11:33-36 — Pericolul interpretării greşite a Scripturii    275
11:37-54 — Pericolul aplicării greşite a Scripturii    283
12:1-12 — Frica de oameni, făţărnicia şi hula împotriva Duhului Sfânt    293
12:13-21 — Pericolul neîmbogăţirii faţă de Dumnezeu    298
12:22-34 — Îngrijorările veacului acestuia şi Împărăţia lui Dumnezeu    307
12:35-40 — Pericolul nevegherii    312
12:41-48 — Cui i s-a dat mult, i se va cere mult    317
12:49-59 — Preţuim mai mult pacea cu oamenii sau pacea cu Dumnezeu?    319
12:54-59 — Pericolul de a nu deosebi semnele vremurilor    325
13:1-5 — Pericolul nepocăinţei  imediate de păcat    327
13:6-9 Pilda smochinului neroditor sau pericolul împietririi    330
13:10-17 — Pericolul preţuirii religiei, mai presus de relaţia cu Dumnezeu    332
13:18-21 — Puţinul de astăzi şi veşnicia de mâine sau pericolul indisciplinei    334
Concluzii: Viaţa veşnică – o realitate de zi cu zi    336

Luca 13:22 – 17:10    341
13:22-30 — Cum se ajunge pe calea mântuirii?    341
13:31-35 — Ierusalime, ai refuzat mântuirea    344
14:1-6 — Când tradiția e mai importantă ca mântuirea    348
14:7-11 — Doar cel smerit va fi înălțat    350
14:12-14 — E mai ferice să dai decât să primeşti!    351
14:15-24 — Dacă vrei să fii mântuit, nu refuza invitația    352
14:25-35 — Preţul uceniciei trebuie cântărit înainte de a porni la drum    354
15:1-32 — Cerul se bucură de mânuirea celui păcătos    357
16:1-12 — Pilda ispravnicului necredincios    368
16:13-18 — Ceasul socotelilor pentru Israel    372
16:19-31 — Pilda bogatului și a lui Lazăr    379
17:1-10 — Nu fiți o piedică în calea mântuirrii altora    382
Concluzii: Oare așa puțini sunt pe calea mântuirii?    387

Luca 17:11 – 19:28    391
17:11-19 — Samariteanul descoperă poarta cea strâmtă    394
17:20-21 — Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru    397
17:22-36 — O venire a Împărăției lui Dumnezeu, care va izbi privirile    400
18:1-8 — Dacă judecătorul nedrept …, cu cât mai mult Dumnezeu!    406
18:9-14 — Pilda vameșului și a fariseului    409
18:15-17 — Doar cei smeriți vor intra în Împărăția lui Dumnezeu    411
18:18-30 — Ce ne împiedică să moștenim viața veșnică    411
18:31-34 — Fiul omului va fi omorât, dar a treia zi va învia    418
18:35-43 — Vindecarea orbului din Ierihon    420
19:1-10 — Mântuirea lui Zacheu    422
19:11-28 — Pilda polilor    425
Concluzii: Ce înseamnă să crezi în Domnul Isus?    430

Luca 19:29 – 21:38    433
19:29-40 — Intrarea în Ierusalim    434
19:41-44 — Isus plânge pentru cetate    437
19:45-48 — Izgonirea vânzătorilor din Templu    438
20:1-8 — Cu ce putere faci aceste lucruri?    439
20:9-19 — Pilda vierilor    442
20:20-26 — Birul Cezarului    445
20:27-44 — Întrebarea despre înviere    447
20:45 – 47 — Păziți-vă de fățărnicia cărturarilor    453
21:1-4 — Nu cât, ci cum dăruieşti contează    455
21:5-38 — Căderea Ierusalimului şi Venirea Fiului omului    456
Concluzii: Săptămâna Mare – săptămâna curăţirii Templului    469

Luca 22:1-38    471
22:1-6 — Aşezarea scenei    472
22:7-20 — Un Paşte aşteptat de milenii    473
22:21-23 — Dar iată că vânzătorul Meu este cu Mine la masă!    476
22:24-30 — Ceartă pentru întâietate tocmai la Cină?    477
22:31-38 — Satana a cerut să vă cearnă, dar Eu M-am rugat pentru voi    479
Concluzii: Faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea    480
Luca 22:39-71    483
22: 39-46 — Agonia din Ghetsimani    483
22:47-71 — Prinderea și condamnarea lui Isus de mai marii norodului    487
Concluzii: Facă-Se voia Ta!    491

Luca 23:1-56    493

23:1-5 — Eşti Tu Împăratul Iudeilor?    494
23:6-12 — Isus nu-i răspunde lui Irod    495
23:13-25 — Nu L-am găsit vinovat de lucrurile pentru care-L pârâţi    496
23:26-34 — Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!    499
23:35-43 — Acesta este Împăratul Iudeilor    500
23:44-49 — Cu adevărat omul acesta era neprihănit    503
23:50-53 — L-a înfăşurat într-o pânză de in şi L-a pus într-un mormânt nou    507
23:54-56a — Primul adevărat Sabat al lui Dumnezeu    511
Concluzii: Povestea Mielului de Paşte    512

Luca 24:1-53    519
24:1-8 — Aduceţi-vă aminte ce v-a spus    520
24:9-12 — Experienţa lui Petru în faţa mormântului gol    523
24:13-35 —Le-a tâlcuit din Scripturi  ce era cu privire la El    523
24:36-49 — Le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile    526
24:50-53 — Pe când îi binecuvânta, S-a înălțat de la ei    531
Concluzii: Temeinicia unei învăţături se verifică în lumina Scripturii    535
Concluzia Evangheliei după Luca    541

Anexa I    543
Anexa II    545
Bibliografie    549

Scrie propria ta recenzie

Cum evaluezi acest produs? *

Valoarea generală a produsului